On Screen Facebook Popup by Xelmep

Follow Us on Facebook.
Just click Like Button Bellow

Close

  • Email : info@rostuse.com.mk

  • Phone : +389 (0)70 707-180Видео спот за Македонија


Презентација на Природните, Културните и Архелошки богатства, ресторанти, хотели и сл. Видео спот направен во 2014 год. во која е опфатена речиси цела Македонија, Националниот парк Маврово, Реканскиот регион, Охрид, Скопје и останатиот дел од Македонија каде што има услови за развој на туризмот.